snow

10 tekstów – auto­rem jest snow.

Cza­sami na­wet zwykłe od­dycha­nie może spra­wiać niez­wykły ból. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 4 listopada 2010, 07:32

Za każdym ra­zem mówiąc, że ona była wyjątko­wa mówisz mi, że ja jes­tem zwyczajna... 

myśl
zebrała 53 fiszki • 3 listopada 2010, 15:01

Za każdym ra­zem udając, że jest dob­rze ro­bię się co­raz bar­dziej słabsza... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 2 listopada 2010, 15:27

Wyb­rałes pa­piero­sy,które Cie zniszczą i to­warzys­two, które nie wysłucha kiedy two­ja dusza będzie krzyczeć,od przy­jaciółki,która by Ci po­mogła i wspierała Cie w trud­nych chwi­lach.Mam nadzieje, że jes­teś z siebie dumny... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 18 października 2010, 22:23

Praw­dzi­wa miłość zaczy­na się wte­dy,gdy czu­jesz spokój ducha widząc jak oso­ba,którą kochasz jest szczęśli­wa z osobą, której nienawidzisz. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 23 czerwca 2010, 15:53

Życie jest jak gra w szachy.Ty­le, że to ja w nim miałam ste­rować pionkami... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 18 czerwca 2010, 17:39

Kiedy ma się złama­ne ser­ce uko­jenia szu­ka się w naj­drob­niej­szych szczegółach i czynach. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 9 czerwca 2010, 19:57

Mo­je życie to mo­ja baj­ka, i to odem­nie za­leży czy będzie z na­pisem 'hap­py end'. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 7 czerwca 2010, 12:35

Miłość to przy­jaźń, a przy­jaźń to do­cenienie za­let i prze­mil­cze­nie wad. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 5 czerwca 2010, 14:39

Op­ty­mis­tka,która uk­radła pęk ko­loro­wych ba­lonów, aby za­bar­wić sza­re uli­ce życia... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 4 czerwca 2010, 11:01
snow

W krainie błądzących...

Zeszyty
  • Przekaz – Op­ty­mis­tka,która uk­radła pęk ko­loro­wych ba­lonów aby za­bar­wić sza­re uli­ce życia...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

snow

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność